Bluegarden lønn

Bluegarden lønn

Hjelp og dokumentasjon til Bluegarden lønn


Feriepenger

Feriepenger opptjent forrige år utbetales normalt for alle ansatte i juni måned. Når kjøreplan for juni settes opp, må feltet Kjør feriepenger hakes av.

Feriepenger

For å se hvilken feriepengeberegning som er valgt, gå inn på Firma, under fliken Lønn, og kontroller at det er valgt korrekt i avsnittet om ferie.

Det kan velges 2 måter å utbetale feriepenger på.

1. Beregningsmåte for feriepenger er satt til å Følge ferieloven

Hvis Beregningsmåte for feriepenger er satt til å "Følge ferieloven", vil systemet beregne 10.2 % feriepenger ut fra opptjent grunnlag. Opptjent grunnlag framkommer nederst på lønnsslippen på linja GAMMELT FP.GRUNNLAG.

I tillegg til utbetaling av feriepenger, vil systemet automatisk utbetale 1 dags fastlønn (1/26 av fast månedslønn) for ansatte, både for de som har full opptjening og som ikke har full opptjening.

2. Beregningsmåte for feriepenger er satt til Utvidet ferie

Hvis Beregningsmåte for feriepenger er satt til Utvidet ferie, beregnes feriepenger ut fra prosenten som er satt i feltet "Prosentsats for firma".

På arten for fast lønn (månedslønn), vil det bli trukket inn 4/26-deler for at feriepenger og fast lønn til sammen kun skal tilsvare en måneds lønn.

Når feriepenger utbetales vil det danne seg motpost på arten for gammelt feriepengegrunnlag, slik at arten går i null.

For ansatte som fyller 60 år eller mer inneværende år, vil automatisk en ekstra ferieuke utbetales. Denne uka utbetales med 2.3 % av feriepengegrunnlaget, begrenset opp til 6 G (6 ganger Folketrygdens grunnbeløp).

I tillegg vil det automatisk for månedslønte bli trukket inn en ukes lønn. Hvis trekket for en uke blir større en utbetalingen for den ekstra ferieuka, settes trekket lik utbetalingen.

Delutbetaling av feriepenger

Beløp

Deler av opptjente feriepenger kan utbetales. Registrer beløpet som skal betales ut på arten for skattefrie feriepenger(art 190).

Systemet vil automatisk danne motpost på feriepengegrunnlaget, slik at det kun er gjenstående grunnlag som vil bli utbetalt ved den automatiske feriepengekjøringen.

Antall dager

En kan utbetale feriepenger ut fra antall dager. Registrer antall dager i antallsfeltet på arten for skattefrie feriepenger.

Systemet beregner beløpet ut fra følgende formel:

Gammelt feriepengegrunnlag x feriepenge%
______________________________________ =

30 x antall registrert

Sluttoppgjør og utbetaling av feriepenger

  1. Registrer sluttdato
  2. Registrer 0 eller blank i beløp på arten for skattefrie (art 190) eller skattepliktige feriepenger (art 192). Den ansatte vil få utbetalt både skattefrie og skattepliktige feriepenger.
  3. Hvis lønnstakeren er 60 år eller mer, utbetales i tillegg 2.3 % av både gammelt feriepengegrunnlag og nytt feriepengegrunnlag inntil 6G (6 ganger Folketrygdens grunnbeløp pr. 31.12). Det vil ikke trekkes inn en ukes lønn.
  4. Hvis kun skattefrie feriepenger skal utbetales i sluttoppgjøret, må beløpet som skal utbetales beregnes og registreres på arten for skattefrie feriepenger (art 190).